Instalacja

Instalacja "Handel Pro Pack" przebiega dwuetopowo. Najpierw instalujemy zewnętrzną aplikację, a następnie wgrywamy odpowiednie raporty do bazy firmy.


Instalacja aplikacji

Aplikacja jest w technologii ClickOnce i nie wymaga uprawnień administratora. Należy kliknąć LINK.

Klikając w linka zostaniesz przekierowany na stronę, z której możesz zainstalować rozwiązanie dodatkowe ‘Handel Pro Pack’.

Instalator - uruchomienie


Klikając ‘Install’ zostanie pobrany plik instalacyjny, należy go zapisać/uruchomić. Przy próbie instalacji może pojawić się komunikat:

Instalator - ochrona komputera


Należy rozwinąć komunikat, klikając ‘Więcej informacji’:

Instalator - więcej informacji


Aby zainstalować dodatek wybieramy ‘Uruchom mimo to’, rozpocznie się instalacja.

Instalator - uruchomienie


Po zakończeniu instalacji pokaże się komunikat potwierdzający poprawne zainstalowanie aplikacji. Naciskamy OK.

Instalator - uruchomienie


Wgranie pliku z licencją

Funkcjonalności w naszej aplikacji są licencjonowane. Po zakupie otrzymają Państwo plik, który należy umieścić w systemie w folderze 'Symfonia.pro'.
Folder tworzy się automatycznie podczas instalacji HPP.

Aby go odnaleźć najlepiej skorzystać z wyszukiwarki na pasku zadań. Folder znajdziemy wpisując frazę: "symfonia.pro".

Wgranie licencji


Po wkliknięciu się w znaleziony folder należy wkleić do niego otrzymany plik z licencją.

Wgranie licencji

Wgranie raportów do programu

W większości przypadków, przy rozbudowie programów o dodatkowe funkcje, sama instalacja aplikacji może nie wystarczyć.

Wraz z linkiem do pobrania aplikacji otrzymają Państwo raporty do wgrania w programie.

Wgranie raportów polega na skopiowaniu otrzymanych w paczce plików z rozszerzeniem '.sc' do odpowiedniego folderu w miejscu, w którym zainstalowany jest program Symfonia.

Poniżej przedstawione są ścieżki, do kórych należy przenieść pliki SC w zależności od posiadanego programu Symfonia:


W module ERP - Handel (pakiet profesjonalny)

Otrzymane pliki należy skopiować do folderu ...ścieżka_do_programu...\raporty\hmf;
Uruchomić Handel z uprawnieniami administracyjnymi (PPM -> uruchom jako administrator); zalogować się jako admin; potwierdzić aktualizację raportów.


W module H50 - Handel (pakiet uniwersalny)

Otrzymane pliki należy skopiować do folderu ...ścieżka_do_programu...\raporty\hmf;
Uruchomić Handel z uprawnieniami administracyjnymi (PPM -> uruchom jako administrator); zalogować się jako admin; potwierdzić aktualizację raportów.


W module Symofonia 2.0 - Handel

Otrzymane pliki należy skopiować do folderu ...ścieżka_do_programu...\raporty\hm; zalogować się jako admin; potwierdzić aktualizację raportów.

Uwaga:
W przypadku, jeżeli dodatkowa funkcja wymaga szczegółowej konfiguracji ustawień, jej opis znajdą Państwo na dedykowanej dla danej funkcji zakładce.

Aktualizacja

Aplikację aktualizujemy poprzez uruchomienie skrótu "Handel Pro Pack". Pojawi się okno

Aktualizacja

Po wybraniu 'OK' czasami może pojawić okno

Aktualizacja

Klikamy wtedy 'Zainstaluj'.

Rozpocznie się aktualizacja.

Aktualizacja


Rejestracja komponentów COM

Po aktualizacji może pojawić nam się okno "Rejestracja aplikacji".

Aktualizacja

Wypisana jest na niej lista modułów, które wymagają ponownej rejestracji - tutaj wybieramy [3] - Zarejestruj.

Jeśli nie posiadamy żadnego z wymienionych modułów możemy wyłączyć okno rejestracji poprzez [1] - Wyłącz na stałe lub [2] - Wyłącz tylko 'dziś'.

Wciśnięcie [4] - Pomiń rejestrację spowoduje pominięcie zarejestrowania komponentów COM tylko dla danej aktualizacji, ale przy następnej aktualizacji program ponownie wyświetli okno rejestracji.


Jeśli spróbujemy uruchomić któryś z modułów wymagającycj zarejestrowanych komponentów COM, a nie zainstalujemy ich, program wyświetli poniższy komunikat:

Aktualizacja

Konfiguracja

Przy pierwszym uruchomieniu dowolnego raportu w programie trzeba ustawić połączenie z bazą.
Pojawi się wtedy okno ustawienia bazy danych. Poniżej intrukcja dla różnych wersji modułów Symfonia.

Podłączenie bazy dla HMF/H50

Konfiguracja - SQL

Na oknie "Ustawienia bazy danych" podajemy kolejno:

Dane te możemy znaleźć w module administracja. Na liście firm będzie widoczna nazwa serwera oraz nazwa bazy. Użytkownik oraz hasło znane są przez administratora serwera.

Konfiguracja - SQL

Po uzupełnieniu danych klikamy "Testuj".

Konfiguracja - SQL

W polu test połączenia pojawi się nam komunikat, czy połączenie jest poprawne. Jeśli tak, możemy kliknąć Zapisz. W przeciwnym przypadku należy poprawić ustawienia połączenia i spróbować jeszcze raz.

Podłączenie bazy dla HMP


Krok 1 - skonfiguruj bazę.

Przed podłączeniem bazy HMP w pierwszej kolejności musimy ja skonfigurować/ przygotować do poprawnego działania z naszą aplikacją.
Przechodzimy do menu Start i odszukujemy Actian PSQL 12 -> PSQL Control Center & Documentation.

Powinno pokazać się okno:

Instalator - konfiguracja pvs

Następnie tworzymy "nową" bazę poprzez wybranie 'New Database'.

Jeżeli baza ma być na serwerze, wskazujemy serwer [1], a następnie 'Next [2]'

Instalator - konfiguracja pvs

Powinno pokazać się okno tworzenia nowej bazy:

Instalator - konfiguracja pvs

Na oknie uzupełniamy:

[3] Database Name - przyjazna nazwa bazy danych

[4] wpisujemy ścieżkę do bazy HMP

[5] zaznaczamy opcje

Kończymy wybierając [6] 'Finish'.

Powinno pokazać się okno:

Instalator - konfiguracja pvs

Na którym należy podać prawidłowe dane do logowania.


Krok 2 - skonfiguruj połączenie ODBC.

Konfiguracja bazy ODBC to podłączenie źródła danych. Mechanizm tego powiązania pozwoli naszej aplikacji łączyć się bezpośrednio z bazą danych.

ODBC wykorzystujemy przy bazach danych opartych na silniku bazy danych pervasiv.

Poniżej krok po kroku opisano konfigurację tego połączenia:

Należy uruchomić aplikację ‘Źródła danych ODBC (32-bitowe)’. Lokalizacja → Narzędzia administracyjne systemu Windows.

Powinno się pokazać okno:

Instalator - konfiguracja odbc

Przechodzimy na zakładkę ‘Systemowe DNS’.

Instalator - konfiguracja odbc

wybieramy Dodaj [1]

Powinno pokazać się okno:

Instalator - konfiguracja odbc

Z listy sterowników wybrać Pervasive ODBC Client Interface.

Nacisnąć przycisk Zakończ [2]

Powinno pokazać się okno:

Instalator - konfiguracja odbc

Jeżeli baza, na której będziemy pracować znajduje się na serwerze należy wskazać ten serwer [3].

Następnie pobrać listę baz z serwera ‘Get List’ [4] i wskazać odpowiednią bazę [5] oraz określić nazwę konfigurowanego połączenia[6] (Tę nazwę należy zapamiętać, będzie ona wykorzystana przy konfiguracji naszego dodatku).

Aby upewnić się, czy połączenie zostało poprawnie skonfigurowane wybieramy ‘Test' [7]

Powinien się pojawić następujący komunikat:

Instalator - konfiguracja odbc

Okno zamykamy wybierając OK [8].

Po przeprowadzeniu tych kroków, źródło danych jest już skonfigurowane. Zdefiniowane połączenie powinno pojawić się na oknie:

Instalator - konfiguracja odbc


Krok 3 - skonfiguruj połączenie z bazą

Konfiguracja - PERVASIVE

Na oknie "Ustawienia bazy danych" podajemy nazwę połączenie ODBC, które utworzyliśmy wcześniej.

Konfiguracja - PERVASIVE

Po uzupełnieniu danych klikamy "Testuj".

Konfiguracja - PERVASIVE

W polu test połączenia pojawi się nam komunikat, czy połączenie jest poprawne. Jeśli tak, możemy kliknąć Zapisz. W przeciwnym przypadku należy poprawić ustawienia połączenia i spróbować jeszcze raz.

Standardowe funkcje w HPP

W aplikacji są dostępne funkcje/możliwości jednakowe dla użytych komponentów np. do prezentacji danych. Zestawy różnią się od siebie.

Operacje dostępne na tabelach:
- tabela podstawowa
- tabela przestawna (pivot)


Operacje dostępne na tabelkach

Tabela podstawowa

Po kliknięciu prawym przyciskiem na nagłówek kolumny pojawią się możliwe operacje:

Dodatkowe kolumny

Grupowanie kolumn

Autofiltrowanie

Filtrowanie

Szukanie

Sortowanie

Autodopasowanie

HPP - operacje na tabelkach


Dodatkowe kolumny

Na oknie pojawiają się tylko wybrane kolumny.

Aby odkryć brakujące kolumny, spod prawego przycisku (na nagłówku kolumny) wybieramy 'Wybór kolumn'.

HPP - operacje na tabelkach

Kolumny przeciągamy metodą "przenieś i upuść" (tak samo z usuwaniem kolumn). Wtedy decydujemy, gdzie wpasować daną kolumnę.

Szybkie wprowadzenie kolumny to dwuklik na nazwę w oknie 'Dostosowanie'.


Grupowanie kolumn

Aby pogrupować kolumny, kliknąć prawym na kolumnę i wybieramy "grupuj wg tej kolumny".

HPP - operacje na tabelkach


Wskazówka:
Jeżeli pole grupowania nie będzie widoczne, spod prawego przycisku myszy należy wybrać 'Pokaż pole grupowania'.

Wskazówka:
Grupowanie można wykonać dla każdej kolumny. Grupowanie może być kilkupoziomowe.


Autofiltrowanie

Pod nagłówkami kolumn jest widoczny wiersz do szybkiego filtrowania.

HPP - operacje na tabelkach

Po kliknięciu (lewy przycisk myszy) na znak filtrowania pojawi się lista możliwych filtrów.

HPP - operacje na tabelkach

Po wybraniu funkcji i uzupełnieniu o treść, dane zostaną przefiltrowane.


Filtrowanie

Oprócz grupowania możemy użyć filtrowania. W tym celu klikamy myszką na znaczek filtru i zaznaczamy wartości, które mają zostać wyświetlone,

HPP - operacje na tabelkach

lub na zakładce 'Filtry tekstowe' wpisujemy wskazaną wartość:

HPP - operacje na tabelkach

Opcja szybkiego filtrowania jest dostępna bezpośrednio na oknie. Wiersz do autofiltrowania znajduje się pod nagłówkami kolumn.


Szukanie

HPP - operacje na tabelkach


Sortowanie

Szybkie sortowanie odbywa się poprzez kliknięcie na nazwę kolumny lub spod prawego przycisku myszy na nagłówku kolumny.
Sortowania usuwamy przez kliknięcie prawym na nagłówki kolumn i wybranie 'Usuń wszystkie sortowania'.

HPP - operacje na tabelkach


Autodopasowanie

Dostępne są dwie opcje:

HPP - operacje na tabelkach


Tabela przestawna (pivot)

Tabela, która jest podobna do wielowymiarowej analizy danych w Excelu (tzw. tabele przestawne).
W tej tabeli można podsumować duże ilości danych. Liczne funkcje pozwalają grupować, filtrować, sortować, wyróżniać i analizować dane.
Użytkownik może wykonywać proste operacje przeciągania i upuszczania w interfejsie użytkownika, aby dostosować układ tabeli (np. zmienić układ pól i komórek danych, zgrupować wiele pól, aby wyświetlać dane hierarchicznie na wielu poziomach szczegółowości).
 

pivot  
 

Dostępne operacje w tabeli przestawnej:

Grupowanie

Sortowanie

Filtrowanie i wyszukiwanie danych

Zmiana układu tabeli

Grupowanie

Opcja pozwala grupować wartości pól na większe kategorie (zakresy). Np. wartości pola kolumna / wiersz wyświetlające dane data / godzina można pogrupować według lat, miesięcy, kwartałów i tak dalej. Wartości liczbowe można pogrupować w zakresy numeryczne. Wartości ciągu można pogrupować według początkowych znaków wartości.

Poniższy obraz pokazuje, w jaki sposób opcja grupuje wartości Data zamówienia pole kolumny według miesiąca:

pivot

Można powiązać wiele pól tabeli z tym samym polem źródła danych i wartości grupowe tych danych niezależnie od siebie. Poniższy obraz pokazuje dwa pola kolumn związane z Data zamówienia pole źródła danych i pogrupowane odpowiednio według lat i miesięcy.

pivot  
 

Sortowanie

Sortowanie pozwala łatwo zlokalizować żądane dane według określonej wartości lub znaleźć wartość na podstawie ich danych. Można także określić liczbę najwyższych wartości, które powinny być wyświetlane dla kolumny lub pola wiersza.

Zagnieżdżone wartości w grupach są sortowane według pól w Obszar nagłówka kolumny i Obszar nagłówka wiersza. Domyślna kolejność sortowania to rosnąco.

Aby zmienić kolejność sortowania pola należy kliknąć nagłówek pola z danymi.

Na poniższym zdjęciu wiersze danych są sortowane alfabetycznie w kolejności rosnącej według pola Nazwa produktu. Kolumny danych są sortowane w kolejności rosnącej według pola Data zamówienia.

pivot

Czasami użytkownicy końcowi nie chcą przeglądać całego raportu i muszą tylko zobaczyć najlepsze lub najgorsze wyniki. W tym celu, Siatka obrotowa zapewnia Najlepsze wartości N. funkcja, której można użyć do ograniczenia liczby wyświetlanych wartości pola do określonej liczby najwyższych wartości zgodnie z kolejnością sortowania.

pivot

Sortowanie według podsumowania pozwala sortować wartości bieżącej kolumny lub pola wiersza według odpowiednich wartości podsumowania.

Poniższy obraz ilustruje sortowanie za pomocą Kraj wartości pól posortowane według Styczeń | Cena kolumna:

pivot  
 

Filtrowanie i wyszukiwanie danych

 

pivot  
 

Zmiana układu tabeli

Można uporządkować pola w grupy, automatycznie dostosować szerokość kolumny, aby wyświetlić całą jej zawartość, lub wywołać formularz dostosowywania.

pivot  
 


Dodawanie wymiarów analitycznych

Opcja dostępna w modułach Handel H50 oraz Handel ERP.


Stworzenie wymiaru analitycznego

Przechodzimy do Ustawienia -> Wymiary analityczne -> Wszystkie. Następnie klikamy Dodaj [1]. Po prawej stronie uzupełniamy nazwę, symbol oraz typ wymiaru.

Uwaga:
Symbol oraz typ wymiaru mają być takie, jakie zostały podane w konfiguracji danej funkcji.
Nazwa może być dowolna.

Po uzupełnieniu tych pól klikamy Zapisz[2].

dodawanie wymiarów analitycznych

Poniżej utworzony przykładowy wymiar:

dodawanie wymiarów analitycznych


Użycie wymiaru analitycznego

Kiedy utworzymy wymiar analityczny możemy ustalić, na jakich typach dokumentów/kartotekach ma on być używany. W tym celu

Wybieramy Edytuj[1], a następnie Dodaj[2]. Pojawi się okno 'Wybór własnego pola'. Szukamy na liście po lewej stronie utworzony przez nas wymiar, klikamy na niego LPM i naciskamy Użyj[3]. Gdy dodamy wszystkie interesujące nas wymiary możemy kliknąć Zamknij[4], a następnie Zapisz[5].

dodawanie wymiarów analitycznych