Integracja z systemem Emigo

Wstęp

Konektor do wymiany danych pomiędzy Symfonia Handel ERP a systemem Emigo firmy Sagra.

Dodatek umożliwia:

Struktura plików na podstawie specyfikacji technicznej dla integracji z EMIGO (wersja 5.0.0).

Zakres integracji

Zakres integracji jest ustalany przed wdrożeniem. Może on obejmować szereg plików, które będą eksportowane lub importowane. Integracja obejmuje podstawowe (najczęściej wdrażane) pliki - lista poniżej. Inne pliki jak najbardziej są możliwe do obsłużenia.

Lista obsługiwanych plików

Eksport danych z Symfonii Handel do SystemuEmigo

 

Import danych z SystemuEmigo do Symfonia Handel

 

Konfiguracja modułu

Konfiguracja jest wykonywana jednorazowo podczas wdrożenia i pierwszego uruchomienia integracji. Obejmuja ona szereg parametrów konfigacyjnych.

Uruchomienie

Ręczny eksport

Ręczny eksportuj wykonujemy poprzez uruchomienie pliku wsadowego "uruchom_itg_emigo ustawienia.bat" znajdującego się w katalogu z programem.

Pojawi nam się okno "Integracja z EMIGO- ustawienia".

Integracja z EMIGO- ustawienia

Na tym oknie możemy ręcznie wybrać zakres eksportu poprzes wybranie dat 'od' i 'do' powyżej przycisku "Eksportuj".

Eksport wykonujemy poprzez wciśnięcie przycisku "Eksportuj" w dolnym lewym rogu okna.

Automatyczny eksport

Automatyczny eksport wykonujemy poprzez uruchomienie pliku wsadowego "uruchom_itg_emigo eksport.bat" znajdującego się w katalogu z programem.

Ustawienie w pełni automatycznego eksportu polega na wykorzystaniu narzędzia, które będzie automatycznie uruchamiać plik "uruchom_itg_emigo eksport.bat". Dobrym narzędziem do tego jest harmonogram zadań wbudowany w Windows.