Podgląd stanów magazynowych

Wstęp

Możliwość podglądu stanów magazynowych oraz rezerwacji towarów na magazynach, do których użytkownik nie ma nadanych uprawnień w module Handel.

Instalacja

Funkcjonalność wymaga zainstalowanej aplikacji HPP oraz wgrania raportów uruchomieniowych do programu Symfonia Handel
(raport hpp_mag06.sc; hpp_mag07.sc).

Konfiguracja funkcji

Konfiguracja jest dostępna tylko dla użytkownika Admin.
Po zainstalowaniu aplikacji oraz wgraniu raportów należy wywołać raport 'Podgląd stanów magazynowych NET (BLOT)' spod PPM ? Prawy Przycisk Myszy z kartoteki Towarów.

HPP - podgląd stanu

Powinno pokazać się okno z dwoma zakładkami 'Stany magazynowe' i 'Ustawienia'. Prawa do magazynów nadajemy na tej drugiej.
Prawa do podglądu nadajemy przez zaznaczenie 'ptaszkiem'.

HPP - podgląd stanu

Aby nadać uprawnienia grupowe, zaznaczamy dane pola (z CTRL), a następnie spod PPM ? Prawy Przycisk Myszy wybieramy 'Zmień dla zaznaczonych'.

HPP - podgląd stanu

 

Uruchomienie

W kartotece Towary, dla zaznaczonych, wybieramy spod PPM ? Prawy Przycisk Myszy raport 'Podgląd stanów magazynowych NET (BLOT)'.

HPP - podgląd stanu

Ten sam raport możemy wywołać z formatki towaru, który chcemy "podejrzeć" (tylko widok/ formatka klasyczna).

HPP - podgląd stanu

Dla użytkowników bez nadanych jeszcze praw może pojawić się komunikat:

HPP - podgląd stanu

Należy wówczas poprosić użytkownika 'admin' o nadanie praw do magazynów -> patrz Konfiguracja funkcji.

 

Jeżeli mamy nadane prawa powinno pokazać się okno:

HPP - podgląd stanu

W górnej tabelce [1] wyświetlane są zaznaczone towary. W dolnej [2] stany magazynowe z podsumowaniem.
Kolumna 'cena średnia' to średnioważona cena z dostaw na ten magazyn.

Jeżeli w [1] podświetlimy jeden towar, w [2] zobaczymy stany tylko dla wskazanego.

HPP - podgląd stanu