Pakiety funkcjonalności

1. Pakiet analizy sprzedaży wg dostaw

Pakiet ten wspiera rozbudowaną analizę sprzedaży, dając miejsce na uzupełnienie wybranych przez użytkownika informacji o danym towarze już na najwcześniejszym jego etapie, czyli w momencie przyjmowania na magazyn.

Następnie możemy 'podejrzeć' na rozbudowanym oknie informacje o sprzedaży z uwzględnieniem powyższych informacji.

Dzięki temu możemy np. policzyć rzeczywisty zysk ze sprzedaży po uwzględnieniu retra od dostawcy, w szczególności jeśli te wartości były różne dla poszczególnych dostaw.

Funkcjonalności w pakiecie:

2. Pakiet finansowy

Opis w trakcie realizacji

Funkcjonalności w pakiecie: