Ostatnia cena sprzedaży

Wstęp

Funkcjonalność usprawniająca sprzedaż dzięki podpowiadaniu ostatniej ceny w jakiej dany klient zakupił wybrany towar.
Pomaga to poprawić jakość obsługi klienta i dodatnio wpływa na rentowność sprzedaży.
Działa dla dokumentów sprzedaży oraz dla zamówień obcych.
Dodatek obsługuje komplety przy dodawaniu nowych pozycji.

Instalacja

Funkcjonalność wymaga zainstalowanej aplikacji HPP oraz wgrania raportów uruchomieniowych do programu Symfonia Handel
(raport procsp.sc, proczo.sc, hpp_ocs01.sc, hpp_ocs02.sc).

UWAGA:
funkcjonalność wykorzystuje procedury dokumentu sprzedaży oraz zamówienia obcego.
 
W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy.
W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Włączenie procedur

Aby komunikaty o ostatniej cenie się pokazywały należy włączyć procedury.
Przechodzimy do Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur i 'dla dokumentów sprzedaży' oraz 'dla zamówienia obcego' przełączamy na 'TAK'

HPP - ostatnia cena sprzedaży

Konfiguracja funkcji

Konfigurację uruchamiamy z poziomu użytkownika admin.
Przechodzimy do Raporty -> Symfonia.Pro -> HPP i po prawej stronie wywołujemy raport 'Ostatnia cena sprzedaży - Ustawienia NET (BLOT)'.

HPP - ostatnia cena sprzedaży

Powinno pokazać się okno ustawień:

HPP - ostatnia cena sprzedaży

[1] Precyzja zaokrąglania przy porównywaniu ceny - określamy z jaką precyzją weryfikujemy ostatnią cenę sprzedaży.

[2] Czy sprawdzać cenę przy dodawaniu pozycji dokumentu - zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie komunikatu o ostatniej cenie (jeżeli jest różna) po dodaniu każdej kolejnej pozycji.
Jeżeli opcja nie będzie zaznaczona - komunikat/ podsumowanie pokaże się w momencie wystawiania dokumentu (jeżeli ceny będą różne od ostatniej sprzedaży).

 

Po ustawieniu parametrów wybieramy 'Zapisz'.

HPP - ostatnia cena sprzedaży


Uruchomienie funkcji

Okno z informacją o ostatniej cenie sprzedaży pojawia się automatycznie (jeżeli cena jest różna). Warunkiem jest poprawna konfiguracja i włączenie procedur.
Po dodaniu pozycji, domyślnie na fakturze lub zamówieniu obcym, program wyświetla ostatnią cenę dla danego kontrahenta z informacją o dacie sprzedaży.

HPP - ostatnia cena sprzedaży

Jeżeli w konfiguracji ustawiono, że nie sprawdza dla każdej pozycji, wtedy pojawi się zestawienie z porównaniem bieżącego dokumentu względem sprzedaży wg ostatnio użytych cen.

HPP - ostatnia cena sprzedaży

Okno pojawi się tylko, jeżeli ceny się różnią od tych użytych przy ostatniej transakcji.
Weryfikacja cen na podstawie dokumentów z datą wcześniejszą od wystawionego dokumentu (nie są brane pod uwagę dokumenty z tego samego dnia).

 

Powyższe okno można również wywołać spod PPM ? Prawy Przycisk Myszy wybierając 'Ostatnia cena sprzedaży - PODGLĄD (BLOT)' lub wybierając skrót ALT+1.
Uwaga: tylko z formatki klasycznej.

HPP - ostatnia cena sprzedaży

Pojawi się wtedy okno:

HPP - ostatnia cena sprzedaży