Zestawienie prowizji

Wstęp

Funkcjonalność umożliwiająca wykonanie zestawienie prowizji dla handlowców.

Zestawienie, które pozwala na podgląd ile prowizji nalicza się handlowcowi od konkretnie sprzedanego towaru na fakturze.
Faktury są przypisywane do handlowców przez rodzaje.

Opis wyliczania prowizji:
Podczas wyliczania prowizji sprawdzamy naliczony rabat i do jakiego progu nam on wpada.
Sprawdzamy również przeterminowanie płatności, jeśli zostało ono przekroczone o ilość dni wpisaną na zakładce konfiguracja to niezależnie od progów prowizja nie zostanie naliczona.

Instalacja

Funkcjonalność wymaga zainstalowanej aplikacji HPP oraz wgrania raportów uruchomieniowych do programu Symfonia Handel
Wymagane raporty:
- hpp_bi08.sc -> Zestawienie prowizji NET (BLOT)

Uruchomienie funkcjonalności

Zestawienie uruchamiane spod PPM ? Prawy Przycisk Myszy na dokumentach sprzedaży (dla zaznaczonych dokumentów), wybieramy Zestawienie prowizji NET (BLOT).
Można zaznaczyć np. jeden dokument, ale po uruchomieniu okna zestawienia można zmienić okres analizy)

Prowizja

 
Jeżeli nie zaznaczymy żadnego dokumentu pojawi się komunikat:

Prowizja

 
Po poprawnym uruchomieniu powinno pojawić się okno:

Prowizja

  Standardowe operacje dostępne na oknie można zobaczyć TUTAJ

Konfiguracja

Jeżeli raport uruchomi użytkownik 'admin', pojawi się okno z dwoma zakładkami. Na drugiej jest możliwość konfiguracji progów prowizji.

Prowizja

 
Dwuklik w polu 'Kliknij tutaj,...'

Prowizja

 
Aby dodać nowy próg należy wskazać rodzaj, dla którego będzie on obowiązywał. Lista jest pobierana z karototeki towarów.

Prowizja

Opis wyliczania prowizji i przykładowe wyliczenia

Podczas wyliczania prowizji sprawdzamy naliczony rabat i do jakiego progu nam on wpada.
Sprawdzamy również przeterminowanie płatności, jeśli zostało ono przekroczone o ilość dni wpisaną na zakładce konfiguracja to niezależnie od progów prowizja nie zostanie naliczona.

Przykład dodanych progów:

Prowizja

Przykłady rabatów i w jakie progi prowizji one wpadną dla powyższego przykładu:

LP Rodzaj Rabat Jaki próg Jaka prowizja
1 Pierwszy 5,66 15 15
2 Pierwszy 20 25 10
3 Pierwszy 30 30 8
4 Pierwszy 50,01 x 0
5 Drugi 7 8 12,81
6 Drugi 4 x 0

Parametry analizy

 
[1] Opcje

Prowizja - opcje

 
[2] Zakres danych

Prowizja - zakre

Decydujemy, czy zestawienie wykonujemy dla zaznaczonych dokumentów, czy dla wybranego zakresu.
W przypadku wyboru zakresu, opcja 'zakres zestawienia' staje się aktywna.

 
[3] Zakres zestawienia

Prowizja - zakres

Jeżeli w zakresie danych wskazaliśmy 'wg wybranego zakresu' tutaj możemy określić przedział czasowy do analizy.

 
[4] Analizowana data

Prowizja - data

Możliwość weryfikacji po dacie wystawienia lub dacie sprzedaży z wystawionych dokumentów.

 
[5] Widoki zestawienia

Prowizja - widok

Opcja umożliwiająca tworzenie i zapisywanie własnego widoku zestawienia (np. tylko z wybranymi kolumnami).
W pierwszej kolejności należy utworzyć nasz układ (np. usunąć zbędne kolumny, dodać grupowanie..) - następnie w pole [1] wpisujemy nazwę widoku i potwierdzamy Enterem.
Jeżeli chcemy zmodyfikować dany widok, to znów robimy zmiany i wybieramy [2]. Usuwamy widok przez [3].
[4] Świadczy o tym, że ten widok jest dostępny dla innych użytkowników, którzy mogą wykonywać to zestawienie.
[5] Każdy może edytować ten widok.
[6] Suwak, który zwiększa czcionkę na zestawieniu.

 
[8] Pomoc

Prowizja - pomoc

Kieruje do naszego podręcznika.

Grupowanie - dodatkowa opcja

Przy tym zestawieniu podczas grupowania (szerzej zostało to opisane TUTAJ) dodatkowo można zmienić interwał prezentacji danych.

Rentowność - okno główne