Zestawienie rentowności

Wstęp

Zestawienie na podstawie standardowego zestawienia w Symfonii handel (rentowność sprzedaży).
Zestawienie zostało rozszerzone o dodatkowe informacje z możliwością grupowania i podsumowywania danych.

Instalacja

Funkcjonalność wymaga zainstalowanej aplikacji HPP oraz wgrania raportów uruchomieniowych do programu Symfonia Handel
Wymagane raporty:
- hpp_bi07.sc -> Zestawienie rentowności NET (BLOT)

Uruchomienie funkcjonalności

Zestawienie uruchamiane spod PPM ? Prawy Przycisk Myszy na dokumentach sprzedaży (dla zaznaczonych dokumentów).
Można zaznaczyć np. jeden dokument, ale po uruchomieniu okna zestawienia można zmienić okres analizy)

Rentowność

 
Jeżeli nie zaznaczymy żadnego dokumentu pojawi się komunikat:

Rentowność

 
Po poprawnym uruchomieniu powinno pojawić się okno:

Rentowność


Opis wybranych kolumn

Kolumny/ dane, które służą do sprawdzenia jakie kwoty są "tracone" przez fakt dodawania rabatu na pozycjach:
- Przychód wg cen cennikowych - przychód wyliczony na podstawie iloczynu ceny bez rabatu oraz ilości na pozycji
- Ile mogliśmy zarobić - różnica między kolumnami "Przychód wg cen cennikowych" oraz "Przychód" (jeśli wynik jest większy od zera, jeżeli mniejszy wyświetlamy 0)

  Standardowe operacje dostępne na oknie można zobaczyć TUTAJ


Dodatkowe opcje na oknie

Reguły formatowania

To reguły pozwalające na wyróżnienie komórek w zależności od ich wartości.
Domyślną regułą filtrowania na oknie jest wyróżnienie kosztów, jeśli chociaż częściowo jest on kosztem aproksymowanym (przewidywanym),
- czyli gdy dana pozycja nie jest jeszcze wydana z magazynu
- koszt aproksymowany jest obliczany jako iloczyn przewidywanej ceny jednostkowej oraz różnicy między ilością towaru w pozycji, a ilością rozliczoną
(jest to identyczne podejście jak Symfonia wylicza taki koszt).

Wszystkie reguły filtrowania utworzone przez użytkownika zapisują się i zostają odtworzone przy następnym uruchomieniu zestawienia

 
Przykład reguły dla kolumny Zysk

Aby ustawić reguły dla kolumny Zysk, na dowolnej wartości w tej kolumnie spod PPM ? Prawy Przycisk Myszy wybieramy 'Reguły wyróżniania komórek'

Rentowność

Następnie określamy reguły prezentacji danych:

Rentowność

Rentowność

Dzięki temu otrzymamy w kolumnie 'Zysk' następujące formatowanie danych:

Rentowność


Parametry analizy

 
[1] Opcje

Rentowność - okno główne

 
[2] Zakres danych

Rentowność - okno główne

Decydujemy, czy zestawienie wykonujemy dla zaznaczonych dokumentów, czy dla wybranego zakresu.
W przypadku wyboru zakresu, opcja 'zakres zestawienia' staje się aktywna.

 
[3] Zakres zestawienia

Rentowność - okno główne

Jeżeli w zakresie danych wskazaliśmy 'wg wybranego zakresu' tutaj możemy określić przedział czasowy do analizy.

 
[4] Analizowana data

Rentowność - okno główne

Możliwość weryfikacji po dacie wystawienia lub dacie sprzedaży z wystawionych dokumentów.

 
[5] Grupowanie wg

Rentowność - okno główne

Możliwość pogrupowania danych wg miesiąca, kwartału lub roku.

 
[6] Typ wartości

Rentowność - okno główne

 
[7] Widoki zestawienia

Rentowność - okno główne

Opcja umożliwiająca tworzenie i zapisywanie własnego widoku zestawienia (np. tylko z wybranymi kolumnami).
W pierwszej kolejności należy utworzyć nasz układ (np. usunąć zbędne kolumny, dodać grupowanie..) - następnie w pole [1] wpisujemy nazwę widoku i potwierdzamy Enterem.
Jeżeli chcemy zmodyfikować dany widok, to znów robimy zmiany i wybieramy [2]. Usuwamy widok przez [3].
[4] Świadczy o tym, że ten widok jest dostępny dla innych użytkowników, którzy mogą wykonywać to zestawienie.
[5] Każdy może edytować ten widok.
[6] Suwak, który zwiększa czcionkę na zestawieniu.

 
[8] Pomoc

Rentowność - okno główne

Kieruje do naszego podręcznika.