Ceny retrospektywne

Rozwiązanie umożliwia:

Rozwiązanie polega na wprowadzaniu do systemu 'specyfikacji', które będą generować ceny minimalne oraz maksymalne dla klucza grupowania.

Ceny retrospektywne mogą być użyte do:

Spis treści

Specyfikacje kalkulatora retrospektywnego

Analiza rentowności retrospektywnej

Kalkulator rentowności retrospektywnej

Pojęcia

Algorytmy

Wartość ZAK na dostawach

Wartość ta powstaje na podstawie specyfikacji ZAK, zapisywana jest w polu dodatkowym dostawy.

Wykorzystywana jest do wyliczenia ceny T.

Wywołanie przeliczenia wartości ZAK na dostawie odbywa się:

 1. podczas wystawiania/edycji dokumentów magazynowych
  • dwa tryby uruchomienia
   1. jeśli dokument tworzący dostawy to po wyliczeniu wartości ZAK występuje dodatkowo przeliczenie ceny T na towarach
   2. jeśli inny dokument (czyli wydania po prostu) to wyłączanie przeliczenie wartości ZAK na dostawach
  • pierwotnie na procedurach AfterInsert oraz AfterUpdate, możliwa wdrożeniowa konfiguracja pod wybrane typy dokumentów i/lub inne procedury
 2. Poprzez ręczne wywołanie w celu przeliczenia wszystkich dostaw wybranego towaru
 3. Poprzez ręczne wywołanie w celu przeliczenia wszystkich dostaw wszystkich towarów

Dla danej dostawy bierzemy pod uwagę wszystkie specyfikacje ZAK wg filtrów:

Sumowane są modyfikatory procentowe i wartościowe ze wszystkich pasujących specyfikacji.
Wartości ze specyfikacje są brane dla wybranego towaru (jeśli jest) lub ogólna dla całej specyfikacji.

Wartość ZAK wyliczana jest wg wzoru:
cena z dostawy * suma modyfikatorów procentowych + suma modyfikatorów wartościowych.

Cena T

Wyliczana jest na podstawie średnioważonej ceny z niezerowych dostaw danego towaru na magazynie głównym (możliwe dodanie konfiguracji konkretnych magazynów) z uwzględnieniem wartości ZAK na w.w. dostawach.

Wykorzystywana jest jako podstawa do wyliczenia ceny H.

Wzór na wyliczenie tej ceny różni się w zależności od dostaw danego towaru.

 1. W przypadku, gdy istnieją niezerowe dostawy na magazynie głównym:
  • cena T = SUMA( ilość * (cena - ZAK) ) / SUMA( ilość )
  • ilość to pozostała ilość na wybranej dostawie
  • cena to cena z dostawy
 2. W przypadku, gdy nie ma w.w. dostaw szukamy ostatniej dostawy na magazynie głównym. W takim wypadku:
  • cena T = cena-ZAK
 3. W przypadku, gdy nie ma w.w. dostawy bierzemy cenę zakupu z kartoteki towaru. W takim wypadku cena T to po prostu cena zakupu towaru.
  • cena T = kartotekowa cena zakupu towaru

Ceny retrospektywne H i P

Generowanie cen H i P może odbywać się w dwóch trybach.

Ceny H i P wyliczane są na podstawie specyfikacji SPR.

 1. Brane są pod uwagę wszystkie specyfikacje SPR, których okres obowiązywania obejmuje dzisiejszy dzień.
 2. Dla specyfikacji z podanymi rodzajami TW/KH lub wybraną opcją 'wszystkie' odczytywana jest lista towarów/kontrahentów.
 3. Grupowanie specyfikacji wg częściowego klucza grupowania.
 4. Zebranie do listy cen T wszystkich towarów, które się trafiły.
 5. Zebranie do listy cen C wszystkich towarów, które się trafiły.
 6. Wyliczenie cen H i P dla kluczy grupowania.
  Wyliczanie równoległe wielowątkowo
  Poniższe punkty wykonywane są niezależnie dla każdego częściowego klucza grupowania:
  1. Zainicjowanie listy pełnych kluczy grupowania
  2. Grupujemy specyfikacje wg poziomu
  3. Pętla A po każdym poziomie
   1. Pętla B po każdym elemencie listy kluczy z uwzględnieniem ilości
    1. Zainicjowanie pól na wyliczenie cen H oraz P:
     1. wartości złotówkowe:
      1. ceny H
      2. ceny P
     2. wartości procentowe rozbite wg klucza:
      1. dotyczące ceny H/ceny P ( w przypadku gdy 'Dotyczy wszystkiego' to wartość zostanie doliczona do obu kluczy)
      2. liczone normalnie (czyli H od T, P od C) / tylko od T / tylko od C
      3. ze źródłem wartości z poprzedniego poziomu / z kartoteki
    2. Pętla C po każdej specyfikacji z poziomu z pętli A z ilością <= elementowi pętli B w kluczu
     1. Wyznaczamy wartość ze specyfikacji lub z towaru
     2. W zależności od modyfikatora specyfikacji:
      1. Jeśli złotówkowa to w zależności od parametru 'dotyczy' doliczamy wartość do odpowiedniego pola
      2. Jeśli procentowa to w zależności od pól 'dotyczy', 'odCzegoLiczone', 'źródło wartości' doliczamy wartość do odpowedniego pola
    3. Zainicjowanie cen H i P przechowywanych w elemencie pętli B jeśli jeszcze nie były zainicjowane
     1. inicjujemy je odpowiednio cenami T i C.
    4. Zmodyfikowanie cen H i P z elementu pętli B o wartości z punktu 1.
  4. Sprawdzamy, czy którakolwiek cena H lub P jest mniejsza niż 0,01. Jeśli tak to ustawiamy ją na 0,01.
 7. Usunięcie starych cen retrospektywnych
 8. Zapisywanie nowych cen wygenerowanych w punkcie 6.
 9. Dopisanie/nadpisanie cen na podstawie upustów ilościowych
  1. Pobieramy z dokumentów zamówień obcych wszystkie obowiązujące upusty ilościowe
  2. Tworzymy dla nich pełny klucza grupowania
  3. Jeśli dla danego klucza została już wygenerowana cena w punkcie 6. to zostaje ona nadpisywana tą z upustu ilościowego
  4. Ceny z upustów ilościowych, które nie miały wygenerowanego swojego klucza zostają dopisywane.