Kalkulator rentowności retrospektywnej

Okno to służy do analizy rentowności pozycji zamówienia obcego/dokumentu sprzedaży na podstawie cen retrospektywnych.

Uruchomienie okna

Lista dokumentów sprzedaży:

(widok klasyczny)
punkt uruchomieniowy

 

(widok nowy)
punkt uruchomieniowy

 

Formatka dokumentu sprzedaży:

punkt uruchomieniowy

 

Lista zamówień obcych:

(widok klasyczny)
punkt uruchomieniowy

 

(widok nowy)
punkt uruchomieniowy

 

Formatka zamówienia obcego:

punkt uruchomieniowy

 

Informacja:
Okno można również wdrożeniowo ustawić, by pojawiało się przed wystawieniem dokumentu, zadziała wtedy w formie blokowania dokumentów jeśli nie zostaną spełnione pewne warunki (szczegóły opisane w dalszej części podręcznika).

   

Okno główne

Okno uruchamiane jest z poziomu formatki/listy dokumentów sprzedaży lub zamówień obcych.

okno główne

Jego głównym elementem jest lista pozycji z wywołanego dokumentu. Wyświetlane są tam obowiązujące dla danej pozycji ceny H oraz P, cena rzeczywista z dokumentu jak również zyski wartościowe i procentowe.

W dolnej części okna mamy możliwość wpisania wartości 'Tara' dokumentu.
Widoczna jest tam również waga brutto dokumentu, zysk na tonę oraz 'zysk na paletę systemową', czyli zysk na konfigurowalną masę (domyślnie jest to 750kg).
Obok zysku na pal. sys. widoczny jest minimalny zysk palety systemowej, również ustawialny konfigurowalnie.

Na końcu mamy możliwość zmiany wyświetlania rentowności wg marży lub narzutu.
Guzik 'Zamknij' zamyka okno.

Podgląd specyfikacji do danej pozycji

Klikając na + dostępny dla każdej pozycji zobaczymy listę specyfikacji, które wpłynęły na wyliczenie cen H i P.
Jeżeli + jest wyszarzony to oznacza, że dla danej pozycji nie ma żadnej specyfikacji.

lista specyfikacji do pozycji

Blokady dokumentu

Po uruchomieniu może wyświetlić się dodatkowe okno informujące o wszystkich nieprawidłowościach na dokumencie.
Dodatkowo wszystkie błędy zostają zaznaczone na czerwono na oknie głównym kalkulatora.

lista specyfikacji do pozycji

Możliwe błędy do wyświetlenia:

Okno wyświetla informacje o błędach na zasadzie:
"P:<lp pozycji>, '<informacja o błędzie>', '<nazwa towaru>'"

Wyjątkiem jest błąd o minimalnym wagozysku, który wyświetlany jest tak:
"Nie osiągnięto minimalnego wagozysku <minimalna wartość zysku na paletę systemową>"