Pojęcia

SPR/ZAK

Częściowy klucz grupowania

Zbiór informacji, które służą do wstępnego pogrupowania specyfikacji w celu wyliczenia cen retrospektywnych.

Pełny klucz grupowania

Zbiór unikalnych informacji, dla których generowane są ceny retrospektywne.

Rozumie się to tak, że dla każdego klucza grupowania kontrahent,towar,typ dokumentu oraz ilości (<=) zbierane są specyfikacje, które posłużą do wyliczenia cen retrospektywnych H oraz P.

Przykład:

Załóżmy, że mamy specyfikacje z takimi informacjami:

Sekcja Specyfikacja Towar Kontrahent Typ DK Ilość Wartość Modyfikator
SPR SPEC1 TW1 KH1 FVS 50 0,02
SPR SPEC2 TW1 KH1 FVS 100 0,02
SPR SPEC3 TW1 KH1 FVS 150 0,04

Załóżmy też, że cena bazowa C towaru TW1 wynosi 10zł.

Jeśli będziemy chcieli wystawić dokument FVS dla kontrahenta KH1, to w zależności od ilości dla towaru TW1 będą podpowiadały się różne ceny.

Ceny retrospektywne

Cena T

Cena zakupu.
Wyliczana jest na podstawie średnioważonej ceny z dostaw uwzględniającej wartości ZAK danych dostaw

Cena H

Cena minimalna ('dna sprzedażowego').
Wyliczana jest na podstawie ceny T zmodyfikowanej o specyfikacje SPR.

Cena P

Sugerowana/'maksymalna promocyjna' cena sprzedaży.
Wyliczana jest na podstawie ceny C (z kartoteki towaru) zmodyfikowanej o specyfikacje SPR.