Analiza rentowności retrospektywnej

Uruchomienie okna

Lista dokumentów sprzedaży:

(widok klasyczny)
punkt uruchomieniowy

 

(widok nowy)
punkt uruchomieniowy

Opis kolorów kolumn