Uproszczona ewidencja opakowań

Wstęp

Rozwiązanie to umożliwia uproszczoną ewidencję i raportowanie opakowań wprowadzanych do obrotu.

Rozwiązanie składa się z dwóch elementów:

Instalacja funkcjonalności

1. Instalacja HPP

2. Wgranie raportów do Symfonia Handel

Konfiguracja funkcji

Aby rozwiązanie działało poprawnie należy dokonać dodatkowej konfiguracji. W tym celu należy:

dla programu Handel ERP

zalogować się jako admin do programu. Następnie przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Znajdujemy raport 'Uproszczone opakowania- administracja (BLOT)', klikamy na niego PPM i wybieramy 'Wykonaj raport'.

Zakładka Ustawienia

konfiguracja ewidencji opakowań

W zakładce "Ustawienia" możemy wybrać, które informacje chcemy umieścić w wymiarach analitycznych [1] (na przykład, by móc je wyświetlić na liście dokumentów).

Wskazówka:
Konfigurujemy tylko te wymiary, które chcemy używać.
Przykładowo, gdy potrzebujemy tylko informacji o opakowaniach to wymiary do wag nie muszą być skonfigurowane.

Możemy utworzyć 4 wymiary zawierające:

Dla pól z wagami możemy dodatkowo ustawić mnożnik wagi [2]. Mnożnik wagi jest szczegółowo opisany na oknie ustawień (pod miejscem na pola dodatkowe).

Możemy również wybrać, dla jakich typów dokumentów [3] dodatek ma działać. W polu 'Opakowania tylko do typów' wpisujemy po przecinku symbole typów dokumentów. Spacje są ignorowane.

Dodawanie wymarów analitycznych zostało opisane w tym miejscu.

Uwaga:
Każdy użyty wymiar analityczny trzeba dodać do pól dokumentów sprzedaży i zakupu, nawet jeśli będziemy go używać tylko na jednym z nich.

Po utworzeniu wymiarów analitycznych i dodaniu ich do pól dokumentów sprzedaży i zakupu uzupełniamy 'symbol pola' dla każdego z utworzonego przez nas wymiaru. Klikamy również na "kwadracik" przy tych polach dodatkowych, których chcemy użyć.

Na koniec klikamy Zapisz.

Po uzupełnieniu symboli pól możemy sprawdzić, czy konfiguracja została wykonana poprawnie. W tym celu naciskamy Sprawdź pola na dole okna.

Program sprawdzi, czy wpisany przez nas wymiar jest:

Kolor zielony oznacza, że program znalazł wpisany przez nas wymiar. W przypadku koloru czerwonego należy sprawdzić czy symbol wymiaru wpisany na oknie ustawień jest taki sam, jak symbol wymiaru w programie handel.

konfiguracja ewidencji opakowań

Objaśnienie przykładowej sytuacji na obrazku powyżej:

W takiej sytuacji trzeba:

Dodawanie wymiarów do pól dokumentów zostało opisane w tym miejscu.

Zakładka Rodzaje opakowań

konfiguracja ewidencji opakowań

Po przejściu na zakładkę 'Rodzaje opakowań' możemy dodawać [1] i usuwać [2] opakowania. Każde opakowanie musi mieć swój skrót, nazwę oraz kod.

Opakowanie możemy usunąć wyłącznie, jeśli nie jest użyte na żadnym dokumencie. Jeśli spróbujemy usunąć opakowanie, które jest użyte na dokumencie wyświetli się komunikat

konfiguracja ewidencji opakowań

Po wciśnięciu Zapisz opakowania będą dostępne na oknie ewidencji oraz w zestawieniach.

Uruchomienie funkcji


Ewidencja opakowań

Po wystawieniu dokumentu wybieramy spod prawego przycisku opcję "Uproszczone opakowania- ewidencja (SP/ZK) (BLOT)" w zależności czy jest to dokument sprzedaży czy zakupu. Pojawi się nam takie okno.
Można również użyć skrótu klawiszowego Alt+1.

Pojawi nam się okno ewidencji wag:

ewidencja opakowań

Okno składa się z trzech części.

W górnej części okno znajduje się tabelka z pozycjami dokumentu. Pola od "Waga NETTO towaru" służą do wpisywania poszczególnych wag.

W dolnym lewym rogu znajduje się tabelka z listą opakowań.

W dolnym prawym rogu mamy podsumowanie wag netto, tara, brutto z opcjami, w jaki sposób mają być one obliczane.

ewidencja opakowań

Ewidencję wag możemy prowadzić w mniej lub bardziej dokładny sposób.


Raportowanie użytych opakowań

Zestawienie uruchamiamy z kartoteki towarów (Kartoteki -> Towary -> Wydruki). Wybieramy "Uproszczone opakowania- zestawienia (BLOT)".

ewidencja opakowań

Po lewej stronie możemy ustawić filtry:

Kiedy wszystko jest już ustawione klikamy "Oblicz"[4].

ewidencja opakowań