Specyfikacje kalkulatora retrospektywnego

Okno to służy do zarządzania specyfikacjami, na podstawie których będą wyliczane ceny retrospektywne.

Uruchomienie okna

Okno można uruchomić z następujących miejsc w Handlu:

  Lista kontrahentów:

(widok klasyczny)
punkt uruchomieniowy

 

(widok nowy)
punkt uruchomieniowy

 

Formatka kontrahenta:

punkt uruchomieniowy

 

Lista towarów:

(widok klasyczny)
punkt uruchomieniowy

 

(widok nowy)
punkt uruchomieniowy

Formatka towaru:

punkt uruchomieniowy

 

Formatka dokumentu magazynowego:

punkt uruchomieniowy

 

Formatka dokumentu sprzedaży:

punkt uruchomieniowy

   

Okno główne

okno główne

Filtrowanie danych

Górna część okna służy do filtrowania wyświetlanych specyfikacji.

filtrowanie

Lista specyfikacji

W głównej części okna znajduje się tabela specyfikacji

tabela

Opis poszczególnych kolumn:

Dodawanie / edycja specyfikacji

Dodanie nowej specyfikacji polega na kliknięciu guzika + w dolnym lewym rogu okna. Spowoduje to dodanie pustego wiersza w tabeli. Następnie należy dwukrotnie na niego kliknąć.
Aby dokonać edycji istniejącej edycji specyfikacji należy dwukrotnie na nią kliknąć.

W obu przypadkach pokaże nam się edytor specyfikacji.

edycja

Widoczne na nim pola zostały opisane we wcześniejszej części podręcznika.

Poniżej przedstawiono uzupełnianie wartości indywidualnie dla towarów.

edycja

Aby zapisać zmiany na nowej/edytowanej specyfikacji należy kliknąć Aktualizacja w dolnym prawym rogu edytora specyfikacji.

Usuwanie specyfikacji

Aby usunąć specyfikację należy zaznaczyć ją na liście, a następnie kliknąć guzik x w dolnym lewym rogu.

Wyświetli się okno:
okno główne

Po kliknięciu Tak specyfikacja zostanie usunięta.

Kalkulator (symulator) cen SPR

kalkulator

Sekcja kalkulatora cen SPR pozwala na sprawdzenie retrospektywnych cen dla konkretnego klucza (na wybrany dzień) na podstawie aktualnie dodanych specyfikacji.
Pozwala nam to np. na sprawdzenie konkretnych przypadków gdy wprowadzamy nowe specyfikacje bez potrzeby przegenerowania wszystkich cen retrospektywnych.

Parametry wejściowe, które należy uzupełnić:

Po ich uzupełnieniu klikamy guzik 'O' (Oblicz) w dolnym prawym rogu okna.
Informacje, jakie zostaną obliczone na podstawie w.w. parametrów wejściowych:

Generowanie danych

okno główne

W dolnym prawym rogu okna znajduje się guzik 'G' (Generuj), który służy do ręczne wygenerowania cen retrospektywnych w oparciu o zapisane specyfikacje.

W ramach wdrożenia możliwe jest ustawienie autmatycznego generowania cen retrospektywnych (np. codziennie, co godzinę itp.).