Integracja z systemem EBI

Wstęp

Konektor do wymiany danych pomiędzy Symfonia Handel ERP a systemem EBI firmy Asseco.

Dodatek umożliwia:

Struktura plików na podstawie specyfikacji technicznej dla integracji z EBI (wersja3_3).

Zakres integracji

Zakres integracji jest ustalany przed wdrożeniem. Może on obejmować szereg plików, które będą eksportowane lub importowane. Integracja obejmuje podstawowe (najczęściej wdrażane) pliki - lista poniżej. Inne pliki jak najbardziej są możliwe do obsłużenia.

Lista obsługiwanych plików

Konfiguracja modułu

Konfiguracja jest wykonywana jednorazowo podczas wdrożenia i pierwszego uruchomienia integracji. Obejmuja ona szereg parametrów konfigacyjnych.

Uruchomienie

w trakcie opracowywania