Zestawienie sprzedaży z dostawami

Wstęp

Dodatek jest częścią pakietu 'analiza sprzedaży wg dostaw'.

Rozwiązanie to umożliwia dogłębną analizę sprzedaży z rozbiciem na kolejno:

W połączeniu z modułem Parametry dostaw do magazynu otrzymujemy rozbudowane narzędzie do wyliczeń retra, rentowności, podatków, wag itp.

Konfiguracja funkcjonalności

Do poprawnego działania tej funkcji należy najpierw skonfigurować 'Parametry dostaw'

Symfonia Handel H50/HMF

W trakcie opracowywania

Uruchomienie funkcjonalności

Funkcję uruchamiamy z kartoteki sprzedaży. Przechodzimy kolejno do "Zestawienia" -> "Wykonaj raport" -> BI - Sprzedaż z dostawami (BLOT).

Pojawi nam się okno:

Zestawienie sprzedaży z dostawami

W dolnej części okna mamy do wyboru kilka opcji:

[1] Okres - wybieramy okres, za jaki chcemy pokazać dane na oknie głównym.

[2] Odśwież - po kliknięciu program wygeneruje tabelę wg ustawionego okresu [1] i z zaznaczonymi parametrami [4].

[3] Zapisz filtr -

[4] Sync... - otwiera okno ustawienia bazy agregatów (tylko do Symfonia 2.0).

[5] Użyj danych zsynchronizowanych - włączone- tworzenie zestawienia w oparciu o bazę agregatów (ustawianą po wciśnięciu [4] "Sync..."). Wyłączone- tworzenie zestawienia w oparciu o dane z bazy firmy.

[6] Parametry - po kliknięciu pojawi nam się okno "Parametry dostaw", na którym możemy zaznaczyć, które z parametrów chcemy wyświetlać na zestawieniu. Zaznaczając 'ptaszek' w kolumnie "Pokaż" włączamy/wyłączamy ich widoczność. Aby zapisać zmiany, klikamy "Ustaw".

[7] Narzut/Marża -

[8] Zamknij - zamyka okno.

Dodatkowe opcje

Klikając PPM ? Prawy Przycisk Myszy na dowolne miejsce w tabeli dostajemy dostęp do dodatkowych opcji.

Zestawienie sprzedaży z dostawami

Dają one możliwości takie jak: