Zestawienie sprzedaży z podsumowaniem na e-mail

Wstęp

Dodatek umożliwia ręczne oraz automatyczne generowanie zestawień ze sprzedaży wg typu dokumentów, za wybrany okres czasu.

Dodatkowo mamy możliwość wygenerowania danych do pliku *.xlsx i przesłania zestawienia pocztą email.

Konfiguracja funkcjonalności

Konfigurację przeprowadzamy na oknie zestawienia.

Aby uruchomić okno zestawienia należy przejść do Kartoteki sprzedaży -> Wydruki i wybrać BI - Sprzedaż z podsumowaniem na e-mail (BLOT)

Po uruchomieniu okna klikamy guzik "Mail 'Podsumowanie sprzedaży'" znajdujący się w dolnej części okna.

Pojawi nam się okno "Ustawienia email"

Ustawienia email

Należy je uzupełnić według poniższego opisu:

Tak wygląda przykładowo ustawione okno:

Ustawienia email

Uruchomienie funkcjonalności

Ręczne uruchomienie

Aby uruchomić okno zestawienia należy przejść do Kartoteki sprzedaży -> Wydruki i wybrać BI Sprzedaż z podsumowaniem na e-mail (BLOT)

Pojawi nam się okno Analiza sprzedaży ([Nazwa_bazy])

Okno analiza sprzedaży

Wybieramy interesujący nas okres od ... do ... i klikamy "Odśwież".

Tabela wypełni się wierszami odpowiadające pozycjom dokumentów z wybranego okresu. Opis dostępnych operacji na tabelkach: link.

Ręczne wysłanie zestawienia na e-mail

Klikamy "Mail 'Podsumowanie sprzedaży", a następnie "Wyślij".

Powinien pojawić się komunikat:

Okno analiza sprzedaży

Na poczcie powinien znaleźć się e-mail, a w załączniku plik .pdf. Przykład pliku .pdf poniżej:

Okno analiza sprzedaży

Wygenerowanie danych do excela

Klikamy PPM ? Prawy Przycisk Myszy w dowolne miejsce na tabeli i wybieramy opcję "Eksport do XLSX". Program poprosi nas o wskazanie miejsca, gdzie chcemy zapisać plik. Klikamy "Zapisz", po zapisaniu pliku program otworzy go domyślnym programem do tego typu plików.

Automatyczne uruchamianie

Przy automatycznym generowaniu zestawień pobierana jest ostatnio ustawiona konfiguracja podczas ręcznej wysyłki maila, należy więc chociaż raz wygenerować ręcznie zestawienie na e-maila.

Wskazówka
Podczas automatycznej wysyłki zestawień na e-mail, brany jest zawsze okres od początku miesiąca do dnia dzisiejszego.

Należy utworzyć plik z rozszerzeniem .bat, następnie otworzyć go narzędziem "Notatnik" i wkleić następującą treść:

C:\hpp\HPP.exe "*ATRYBUT*" BI_SPWYDANIAPODSUMOWANIEMAIL

gdzie zamiast *ATRYBUT* podajemy linię programu (HMP/H50/HMF) oraz skrót firmy. Przykładowo:

Przykładowy plik .bat, aby go pobrać kliknij PPM na to zdanie i wybierz opcję "Zapisz element docelowy jako" / "Zapisz link jako" (w zależności od przeglądarki opcja ta może się inaczej nazywać).

Następnie, należy utworzyć zadanie w harmonogramie zadań (domyślnie zainstalowane narzędzie w systemach Windows), podać jak często i w jakich godzinach ma być generowany mail, wskazać ścieżkę do pliku .bat, który utworzyliśmy i zapisać je.

Uwaga
Zadanie w harmonogramie zadań najlepiej jest uruchomić na komputerze typu serwer, czyli takim, który działa 'cały czas'.

Uwaga
Podczas tworzenia zadania ważne jest, aby przy podawaniu "Akcji" jaką ma wykonać zadanie, podać w polu "Rozpocznij w (opcjonalnie):" ścieżkę do katalogu, w którym jest zapisany plik .bat. Przykład na zrzucie poniżej:

Okno harmonogram zadań