Import pozycji faktury zakupu

Wstęp

Funkcjonalność usprawniająca zakup dzięki możliwości importu pozycji dla faktur zakupu. Import odbywa się z excela.
Obsługujemy import następujących pól:
- numer faktury,
- ilość,
- cena,
- kod towaru,
- opis pozycji.

Uzgadniamy dane kontrahentów i towarów. Jeżeli nie da się powiązać - zakładamy nowe.

Instalacja

Funkcjonalność wymaga zainstalowanej aplikacji HPP oraz wgrania raportów uruchomieniowych do programu Symfonia Handel
(raport hpp_han03.sc -> Import pozycji zakupu z Excela NET (BLOT).


Uruchomienie funkcji

Wywołanie odbywa się z kartoteki Zakup. Spod PPM ? Prawy Przycisk Myszy wybieramy 'Import pozycji zakupu z Excela NET (BLOT)'.

HPP - import pozycji fvz

Powinno pojawić się okno przypominające standardowy program excel.

HPP - import pozycji fvz

Aby zaimportować dane z pliku wybieramy [1] Wczytaj plik.

Dane winny się pokazać na oknie

HPP - import pozycji fvz

Podgląd dostępnych pól - wybieramy [2]

HPP - import pozycji fvz

Na oknie możemy wprowadzać zmiany tak jak w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym (przestawiać/ usuwać kolumny/ wiersze).
Po zmianach na oknie wybieramy [3] Przeładuj.
Aby zaimportować dane wybieramy [4] Importuj.

Po poprawnym imporcie pojawi się komunikat:

HPP - import pozycji fvz

Zaimportowane faktury będą dostępne w buforze:

HPP - import pozycji fvz