Integracja ze sklepem internetowym

Wstęp

Aplikacja umożliwia integrację prawie ze wszystkimi sklepami internetowymi.

Przetestowaliśmy ją dla sklepów opartych na:

Konfiguracja modułu

Konfiguracja jest wymagana i zależna od rodzaju integracji. Szczegółowo zostanie to przedstawione przy każdej integracji.

Działanie

Dla integracji bezpośrednio ze sklepami możliwe jest: