Porównawcze zestawienie sprzedaży towarów

Wstęp

Rozwiązanie umożliwia wykonanie zestawienia sprzedaży towarów.

Każdy kontrahent posiada wiersz informacyjny oraz wiersze z informacją o wielkości sprzedaży dla każdej grupy towarowej. Kolejne kolumny prezentują wielkość sprzedaży są zależne od ustawień okresu agregacji i rodzaju prezentowanych wartości.

Konfiguracja funkcjonalności

Rozwiązanie nie wymaga konfiguracji.

Możliwość uruchomienia funkcjonalności w Symfonii Handel (H50) oraz Symfonii Handel ERP (HMF).

Uruchomienie funkcjonalności

Funkcję uruchamiamy z kartoteki kontrahentów spod PPM ? Prawy Przycisk Myszy, wybierając Porównawcze zestawienie sprzedaży towarów (BLOT).

Porównawcze zestawienie sprzedaży towarów  
 

Powinno pokazać się poniższe okno.

Porównawcze zestawienie sprzedaży towarów  

Na oknie należy zaznaczyć/ wybrać parametry do analizy i wybrać Odśwież.

Parametry analizy

[1] Opcje

opcje

[2] Okres analizy

okres analizy

[3] Analizowana data

analizowana data

[4] Kolumny wartości

kolumny wartosci

Ten parametr decyduje o sposobie analizy (ilościowej czy wartościowej).
 

[5] Grupowanie wg

grupowanie

Możliwość pogrupowania danych wg miesiąca, kwartału lub roku.
 

[6] Katalogi

katalogi

Możliwość wyboru katologów do analizy.
 

[7] Pozostałe ustawienia

pozostale

[8] Dla kogo zestawienie

dla kogo

Możliwość wybrania, czy ma być analizowana pełna kartoteka kontrahentów, czy tylko zaznaczeni.
 

[9] Pomoc

pomoc

Link do podręcznika online.

Opis danych w tabeli

Po "wykonaniu" zestawienia otrzymamy uzupełnioną tabelę z danymi. Kolorami oznaczono powiązania między parametrami a danymi.
W tym zestawieniu do prezentacji danych użyto tabeli przestawnej (pivot). Opis operacji dostępnych w tej tabeli znajdziesz TUTAJ.
 

Porównawcze zestawienie sprzedaży towarów  

Zestawienie wyeksportowane do excel
 

Porównawcze zestawienie sprzedaży towarów  

Zestawienie wyeksportowane do pdf.
 

Porównawcze zestawienie sprzedaży towarów