Ciągłość sprzedaży

Wstęp

Rozwiązanie umożliwia dogłębną analizę sprzedaży towarów lub sprzedaży kontrahentom w czasie.
Dla kartoteki towarów umożliwia szybką i łatwą identyfikacje okresów, w których towary się sprzedawały, a w których nie.
Dla kartoteki kontrahentów umożliwia szybką identyfikację kontrahentów, którzy są stałymi odbiorcami, a którzy przestali od nas kupować.

Konfiguracja funkcjonalności

Rozwiązanie nie wymaga konfiguracji.

Możliwość uruchomienia funkcjonalności w Symfonii Handel (H50) oraz Symfonii Handel ERP (HMF).

Uruchomienie funkcjonalności

Ciągłość sprzedaży towarów

Funkcję uruchamiamy z kartoteki towarów spod PPM ? Prawy Przycisk Myszy , dla wskazanych indeksów wybierając pozycję Zestawienie ciągłość sprzedaży TW (BLOT).

Ciągłość sprzedaży towarów

 
Po uruchomieniu pojawi się okno główne:

Ciągłość sprzedaży towarów

 
Na oknie należy zaznaczyć opcje do analizy - pkt 1-8 (szczegółowo zostało to opisane poniżej).
 
Stały zestaw kolumn opisujący towary to:
Kod - (kod towaru)
Nazwa - (pełna nazwa towaru)
JM - (jednostka miary)
Rodzaj - (rodzaj z danych dodatkowych)
Katalog - drzewo - (pełne drzewo katalogów z danych dodatkowych)
Stan magazynowy
Stan handlowy - (stan magazynowy pomniejszony o rezerwacje)

Standardowe operacje dostępne na oknie można zobaczyć TUTAJ

Ciągłość sprzedaży towarów

 
Przykładowe zestawienie ciągłości sprzedaży towarów.

Ciągłość sprzedaży towarów

 
To samo zestawienie wyeksportowane do excela.

Ciągłość sprzedaży towarów

 
 

Ciągłość sprzedaży kontrahentom

Funkcję uruchamiamy z kartoteki towarów spod PPM ? Prawy Przycisk Myszy , dla wskazanych indeksów wybierając pozycję Zestawienie ciągłość sprzedaży KH (BLOT).

Ciągłość sprzedaży kontrahentom

 
Po uruchomieniu pojawi się okno główne:

Ciągłość sprzedaży kontrahentom

 
Na oknie należy zaznaczyć opcje do analizy pkt 1- 8 (szczegółowo zostało to opisane poniżej).
 
Stały zestaw kolumn opisujący kontrahentów to:
Kod - kod kontrahenta
Nazwa - pełna nazwa kontrahenta
NIP
Rodzaj - rodzaj kontahenta z informacji dodatkowych
Katalog - ostatni poziom z drzewa katalogów
Katalog - drzewo - pełne drzewo katalogów

Standardowe operacje dostępne na oknie można zobaczyć TUTAJ

Ciągłość sprzedaży kontrahentom

 
Przykładowe zestawienie ciągłości sprzedaży kontrahentom.

Ciągłość sprzedaży kontrahentom

 
To samo zestawienie wyeksportowane do excela.

Ciągłość sprzedaży kontrahentom

 

Parametry analizy

Dla obu zestawień główne parametry są identyczne. Różnice są tylko dla pkt 5 i 7. Szczegółowo wszystkie parametry analizy zostały opisane poniżej.  

[1] Opcje
 
Ciągłość sprzedaży

[2] Okres analizy
 
Ciągłość sprzedaży

[3] Analizowana data
 
Ciągłość sprzedaży

[4] Kolumny wartości
 
Ciągłość sprzedaży towarów

Ten parametr decyduje o sposobie analizy (ilościowej czy wartościowej) wraz z saturacją.

Saturacja to % udział liczony jako stosunek okresów gdzie sprzedaż była do liczby analizowanych okresów.

Dla zaznaczonej opcji 'Ilość' otrzymamy: Ciągłość sprzedaży kontrahentom

gdzie %Saturacji wyliczony został jako stosunek 5 okresów gdzie sprzedaż była, do 7 analizowanych okresów.

 
Dla opcji 'Netto PLN' otrzymamy:
Ciągłość sprzedaży kontrahentom

 
Dla opcji 'Ilość, Netto PLN' otrzymamy:
Ciągłość sprzedaży kontrahentom

 

[5]
 
dla towarów: Co było sprzedawane
 
Ciągłość sprzedaży towarów

dla kontrahentów: Komy było sprzedawane
 
Ciągłość sprzedaży kontrahentom

[6] Kontrahent
 
Ciągłość sprzedaży

[7]
 
dla towarów: Komu było sprzedawane
 
Ciągłość sprzedaży towarów

dla kontrahentów: Co było sprzedawane
 
Ciągłość sprzedaży towarów

[8] Typy dokumentów
 
Ciągłość sprzedaży

Dolny panel analizy

 

Ciągłość sprzedaży

 

[1] Pomoc online - nasz podręcznik z opisem funkcjonalności
 

[2] Kto wykonuje analizę - zalogowany użytkownik
 

[3] Grupy kontrahentów (tylko dla Symfonii Handel ERP - HMF, dla Symfonii Handel - H50 nie ma takiej funkcjonalności w standardzie programu).
Prezentowane są grupy, do których użytkownik ma uprawnienia.
 
Ciągłość sprzedaży  

[4] Możliwość wybrania działów do analizy
 
Ciągłość sprzedaży  

[5] Możliwość wybrania magazynów do analizy
 
Ciągłość sprzedaży