Wysyłka faktur (e-faktury)

Wstęp

Rozwiązanie umożliwia zautomatyzowaną wysyłkę faktur w formie elektronicznej przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail). Podstawową formą jest obraz PDF.

Instalacja funkcjonalności

1. Instalacja HPP

2. Wgranie raportów do Symfonia Handel

Konfiguracja funkcjonalności

Ustawienie konfiguracji jest możliwe po wywołaniu funkcjonalności z kartoteki Sprzedaż dla zaznaczonych dokumenów spod PPM ? Prawy Przycisk Myszy
-> E-faktury - zaznaczone dokumenty .NET (BLOT)

HPP - efaktury

 
 

Pierwszy komunikat jaki może się pojawić to ten o braku licencji.

HPP - efaktury

Jeżeli posiadasz plik z licencją, wgraj go wg instrukcji lub jeżeli nie posiadasz takiego pliku - skontaktuj się z nami

 
 

Następny możliwy komunikat, to ten o braku pliku z mapowaniem wydruków.

HPP - efaktury

Można go pominąć - wybierająć OK. Szczegółowo jak uzupełnić brak pliku zostanie opisane w dalszej części.

 

Następnie powinno pokazać się okno główne Efaktury.

HPP - efaktury

 

Konfigurację należy ustawić na drugiej zakładce - Ustawienia

HPP - efaktury

 
 

Główna sekcja ustawień

HPP - efaktury

 

[1] Dni wstecz i Folder e-faktur

HPP - efaktury

Określenie liczy dni - prezentuje dokumenty z wyznaczonego okresu.
Folder - należy wskazać folder na dysku, gdzie będą zapisywane obrazy wysłanych faktur i konfiguracja. Przycisk z kropkami pozwala na wskazanie folderu.
Jest to dowolny folder na dysku.
Jeżeli kilka osób będzie korzystać z tej samej aplikacji i wykorzystywać te same ustawienia należy wskazać folder sieciowy, do którego będzie miał dostęp każdy użytkownik.

 

[2] Pole 'Email do e-faktury' i pole 'Zgoda na e-fakturę'

HPP - efaktury

W programie Handel należy utworzyć/ zdefiniować 2 wymiary dla kontrahentów, w którym będzie możliwość wprowadzenia dodatkowego adresu email do wysyłania faktur oraz wymiar do zapisania zgody na wysyłkę elektroniczą faktur.

Szczegółowo jak dodawać nowe wymiary zostało opisane TUTAJ

Ustawienie wymiarów w Handlu:

HPP - efaktury

 

A tak to może się prezentować w kartotece kontrahenta: HPP - efaktury

 

[3] Znaczniki

HPP - efaktury

Tutaj ustawiamy konfigurację znaczników dla dokumentów (faktur), które będą odzwierciedlały status wysyłki.
Znaczniki wskazujemy z listy rozwijalnej - dostępne znaczniki z Handlu.

HPP - efaktury

 

[4] Wysyłka maili w trybie zgody domniemanej

HPP - efaktury

W przypadku zaznaczenia 'Tak' - wysyłka maili z fakturą jest dostępna dla wszystkich kontrahentów.

Opcja 'Nie' - dla każdego kontrahenta należy ustawić zgodę. Taką zgodę możemy ustawić ręcznie np. po otrzymaniu zgody od klienta na otrzymywanie e-faktur. Funkcjonalność 'zapytania o zgodę' jest dostępna z okna Efaktury i została szczegółowo opisana w dalszej części.

 

[5] Symbol wymiaru na towary ignorowane

HPP - efaktury

Aplikacja do wysyłki faktur obsługuje szczególny przypadek różnych wydruków dla dokumentów z towarami rabatowanymi. Istnieje możliwość wyboru różnych wzorów faktury w zależności od towarów na dokumencie. Jeżeli na fakturze znajduje się towar rabatowany zostanie użyty wydruk dla towarów z rabatem.
Jeżeli określimy wymiar dla towarów i oznaczymy jako ignorowane - 'ptaszek' przy wymiarze - zostanie użyty wydruk bez rabatu.

Szczegółowo zostało to opisane w sekcji 'Skonfigurowane typy dokumentów'.

Jak to może wyglądać w Handlu: HPP - efaktury

 

[6] Kto ma podpisać dokument

HPP - efaktury

Należy określić jaki użytkownik będzie widniał jako wystawca dokumentu:
- osoba generująca PDF,
- osoba, która utworzyła dokument,
- osoba, która jako ostatnia edytowała dokument.

 
 

Ciąg dalszy głównej sekcji ustawień:

HPP - efaktury

 

Sekcja: Na jaki adres e-mail kontrahenta wysyłać wiadomości?

HPP - efaktury

Określamy skąd pobierać mail do wysyłki efaktur.

[1] Mail podstawowy (okno kontrahenta) - mail pobierany z kartoteki kontrahenta (z jego danych).

HPP - efaktury

[2] Mail dodatkowy ('Email do efaktury') - mail pobierany z wymiaru/ pola dodatkowego kontrahenta.

HPP - efaktury

 

[3] Mail dodatkowy lub (w drugiej kolejności) mail podstawowy - w pierwszej kolejności mail pobierany z wymiaru, a w przypadku braku z danych kontrahenta.

[4] Mail podstawowy lub (w drugiej kolejności) mail dodatkowy - w pierwszej kolejności mail pobierany z danych kontrahenta, a w przypadku braku, z jego wymiaru.

 

Sekcja: Ustawienia konta e-mail (SMTP)

HPP - efaktury

 

[1] Nazwa nadawcy - możemy określić dowolną nazwę, która będzie widniała w polu nadawca.

[2] Email nadawcy - należy podać emial, który będzie wykorzystywany do wysyłki maili z fakturami.

[3] Serwer - podajemy serwer na którym jest email do wysyłki.

[4] Port i Użyj SSL - określamy port i czy szyfrujemy.

[5] Użytkownik - podajemy adres, z którego wysyłamy maile.

[6] Hasło - podajemy hasło.

[7] Wysyłaj kopie wszystkich wiadomości do nadawcy - zaznaczenie spowoduje, że otrzymamy kopie wysłanej wiadomości na email nadawcy
(podany wyżej w konfiguracji)

[8] Serwer wychodzący wymaga uwierzytelnienia - określić, czy wymaga.

[9] Wysyłaj kopie widomości do ... - jeżeli w polu podamy inny adres email, to tutaj będą przychodziły kopie wysłanych wiadomości.

[10] Testuj - po wprowadzeniu danych do ustawień konta, możemy sprawdzić ich poprawność i wysłać testową wiadomość.
Jeżeli dane są wprowadzone prawidłowo - otrzymamy maila:

HPP - efaktury

 

Skonfigurowane typy dokumentów (podgląd)

HPP - efaktury

 

Konfiguracja tej części pozwala na określenie jakie wzorce wydruków będą załączone do wysyłki. Istnieje możliwość dla każdego typu/ kodu dokumentu przypisania 2 różnych raportów (z rabatem lub bez).

W tym celu należy utworzyć plik wydruki.txt (plik np utworzony w Notatniku), i przypisać dla każdego Kodu dokumentu jego wydruk.
Plik 'wydruki.txt' należy umieścić w folderze e-faktury - wskazany w głównej sekcji ustawień.
Struktura pliku 'Typ_dokumentu|Nazwa wydruku bez rabatów|Nazwa wydruków z rabatami'. Kodowanie pliku ANSI (wtedy będą polskie znaki).
Nazwa wydruku to nazwa raportu z Handlu.

 

HPP - efaktury

HPP - efaktury

 

Wykluczanie dokumentów wg rejestru/ formy płatności

HPP - efaktury

Jeżeli nie zależy nam na wysyłce wszystkich faktur możemy wykluczyć faktury z danym rejestrem/ formą płatności.
Wystarczy w tej części konfiguracji zaznaczyć, które omijać.

 

Typy załączników

HPP - efaktury

Jest to opcja dodatkowa w trakcie opracowywania możliwości załączania faktur w innych formatach niż pdf.
W planach są wskazane formaty (XML, KS Firma, PC market).
Dzięki temu klient otrzymuje fakturę w pdf oraz w formacie, który może wczytać bezpośrednio do programu, z którego korzysta.

 

Szablony wiadomości

W tej części ustawiamy treść wiadomości wysyłanych do klienta. Mamy możliwość zdefiniowania szkicu wiadomości dla wysyłki wiadomości z 'e-fakturą', 'korektą' oraz 'zapytaniem'.

Szablon wiadomości z e-fakturą

HPP - efaktury

W szablonie wprawdzamy tytuł i treść wiadomości. Możemy użyć makra {NUMER}, które podczas wysyłki zostanie zastąpione numerem wysyłanego dokumentu.

HPP - efaktury

Wiadomość po wysłaniu:

 

Szablon wiadomości z korektą e-faktury

HPP - efaktury

Podobnie jak wyżej ustawiamy szablon dla wysyłki korekt. Tutaj oprócz makra {NUMER}, możemy użyć znaczników html dla pogrubienia lub kursywy.

HPP - efaktury

 

Szablon wiadomości z zapytaniem o zgodę o wysyłkę e-faktur

HPP - efaktury

Tutaj określamy szablon dla wiadomości z zapytaniem o wysyłkę. Do maila możemy załączyć plik pdf z zapytaniem o zgodę.

HPP - efaktury

Przykładowa wiadomość po wysłaniu:

HPP - efaktury

 
 

Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w konfiguracji należy je zapisać.
Służy temu ikonka dyskietki - lewy dolny róg.

 
 

Efaktury - okno główne

HPP - efaktury

[1] Kod - numer dokumentu

[2] Typ - typ dokumentu

[3] Status - status dokumentu (do wysyłki/ wysłany...)

[4] Wydane - zaznaczone oznacza, że faktura posiada powiązany dokument wz (wydanie z magazynu)

[5] EF Zgoda - czy jest zgoda na e-fakturę

[6] EF Email - emal z wymiaru kontrahenta pod email na e-faktury

[7] KH Email - email z danych kartotekowych kontrahenta

[8] PDF - czy został wygenerowany obraz faktury do wysyłki

[9] Nabywca - nabywca z dokumentu

[10] Odbiorca - odbiorca z dokumentu

[11] Data sprzedaży - data sprzedaży z dokumentu

[12] Data wystawienia - data wystawienia z dokumentu

[13] Termin - termin płatności z dokumentu

[14] Netto - kwota netto

[15] Brutto - kwota brutto

[16] Opis - opis dokumentu

[17] Czy Jest Rabat - czy na fakturze został udzielony rabat

[18] Czy Korekta - czy jest to korekta

 

Ukrywanie niepotrzebnych kolumn

Jeżeli, nie potrzebujemy tych wszyskich kolumn do podglądu wysyłanych dokumentów, możemy je ukryć (lub później "wyciągnąć).
Klikając PPM ? Prawy Przycisk Myszy na dowolnym nagłówku kolumny, wskazując opcję 'Wybór kolumn' możemy je dopasować.

HPP - efaktury

Działa tutaj metoda 'przeciągnij i upuść" lub dwuklik.

HPP - efaktury

Bardziej szczegółowo zostało to opisane w ogólnej instrukcji. TUTAJ też będzie opis pozostałych opcji i możliwości tabeli.

 
 

Efaktury - dostępne opcje

Klikając PPM ? Prawy Przycisk Myszy w dowolnym miejscu części z listą dokumentów zobaczymy dostępne opcje.

HPP - efaktury

 

[1] Usuń obrazy dokumentów

Funkcja przydatna, jeżeli dla danego dokumentu wygenowany został inny obraz faktury niż powinien być (opcja przydatna przy stosowaniu dwóch różnych wydruków dla tego samego dokumentu).

HPP - efaktury

HPP - efaktury

 

[2] Wyślij zapytanie o zgodę na otrzymanie e-faktur

Funkcja użyteczna, jeżeli w konfiguracji nie oznaczyliśmy domniemanej zgody na wysyłkę e-faktur i trzeba każdego kontrahenta 'odpytać' - czy wyraża zgodę.

HPP - efaktury

HPP - efaktury

HPP - efaktury

Przykładowa wiadomość wysłana do kontrahenta.

HPP - efaktury

W przypadku braku adresu i konfiguracji skąd pobierać adres do wysyłki - może pojawić się komunikat.
Należy zweryfikować konfigurację z sekcji Na jaki adres e-mail kontrahenta wysyłać wiadomości

HPP - efaktury

 

[3] Wyślij e-faktury

Główna funkcjonalność z wysyłką dokumentów.

HPP - efaktury

 

[4] Ustaw zgody kontrahentów na otrzymywanie e-faktur

Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej po wysłaniu zapytania o zgodę na otrzymywanie e-faktur, możemy wprowadzić taką informację. Wprowadzimy zarówno 'zgodę', jak i 'brak zgody'.

HPP - efaktury

Pytanie w przypadku zaznaczenia opcji 'Ustaw zgodę od dnia'

HPP - efaktury

W przypadku zgody, informacja o dacie 'od kiedy' będzie widoczna na oknie e-faktur.
Ta sama data zostanie uzupełniona w kartotece kontrahenta w polu 'Zgoda na e-fakturę'.

HPP - efaktury

Pytanie w przypadku zaznaczenia opcji 'Oznacz brak zgody'

HPP - efaktury

W tym przypadku - pole będzie puste.

HPP - efaktury

 

[5] Przekaż do ponownej wysyłki

Opcja umożliwiająca ponowną wysyłkę dokumentu.
W takim przypadku muszą być spełnione poniższe warunki.

HPP - efaktury

 

[6] Wstrzymaj wysyłkę

Opcja umożliwiająca wstrzymanie wysyłki.

 

Efaktury- pozostałe opcje

Skrócony dziennik dla każdej faktury

Z prawej strony okno głównego efaktur możemy obejrzeć dziennik zdarzeń dla każdego dokumentu. Historia danej faktury pojawia sie po podświetleniu jej na lewej stronie okna.

HPP - efaktury

Uzupełnianie obrazu PDF

Głównym wymogiem do przesłania faktury do klienta jest jego obraz w pdf - dokument, który zostanie załączony w mailu. Można w szybki sposób uzupełnić obraz w przypadku jego braku. Wzór wydruku jest pobierany z konfiguracji skonfigurowane typy dokumentów.
W tym celu wybieramy z dolnej części okna 'PDF'. Pojawi się pytanie

HPP - efaktury

po potwierdzeniu obrazy dokumentów z listy efaktur zostaną utworzone (dla zaznaczonych).

Komunikaty po wybraniu 'PDF'

HPP - efaktury

Dziennik

Zakładka ze zbiorczą historią wydarzeń dla dokumentów z listy efaktur.

HPP - efaktury

[1] Id operacji - numer wewnętrzny operacji, dokonanej zmiany

[2] Czas - dokładna data i godzina operacji

[3] Kh Kod - kod kontrahenta

[4] Dokument - numer dokumentu

[5] Operacja - 'co się wydarzyło'

[6] Informacja - kto wykonał daną operację

[7] Opis - opis z dokumentu