Sprzedaż z rentownością

Wstęp

Rozwiązanie umożliwia wykonanie zestawienia 'Sprzedaż z rentownością'

Instalacja

Funkcjonalność wymaga zainstalowanej aplikacji HPP oraz wgrania raportów uruchomieniowych do programu Symfonia Handel
Wymagane raporty: - hpp_bi02.sc -> Sprzedaż z rentownością NET (BLOT)

Konfiguracja funkcjonalności

Rozwiązanie nie wymaga konfiguracji.

Możliwość uruchomienia funkcjonalności w Symfonii Handel (H50) oraz Symfonii Handel ERP (HMF).

Uruchomienie funkcjonalności

Standardowe operacje dostępne na oknie można zobaczyć TUTAJ

Rentowność

Opcje z dolnej części okna

Rentowność

  1. Za okres -
  2. Odśwież -
  3. Zapisz -
  4. Usuń -
  5. Zapisz?
  6. Zamknij -